Popis poreza

Ovdje se nalazi popis svih dostupnih poreza u aplikaciji. Pristup je moguć i programski na https://porezi.app/static/data.json. Povratak na aplikaciju

OIB


PorezIBANModelPoziv na broj odobrenja
por.na doh.-obrt-paušalHR1110010051713312009681449
MO-II-rješenje PU HR7610010051700036001682046
MO-II-rješ.PU-dohodakHR7610010051700036001682224
MO-temeljem rješenja PUHR1210010051863000160688214
MO-rješ.PU-dohodakHR1210010051863000160688320
ZO-temeljem rješenja PUHR6510010051550100001688478
ZO-zaš.rad-rješenja PUHR6510010051550100001688591
dop.zap.obv.utvr.PU rješHR1210010051863000160688770
ZO-rješ.PU-dohodakHR6510010051550100001688800